Skupina ISHTAR Dancers

     Tanečná skupina ISHTAR Dancers je združením šiestich tanečníc,  ktorým je blízky orientálny tanec a úspešne sa mu venujú už niekoľko rokov. Všetky účinkovali v tanečnej skupine Džamál Trenčín, od ktorej sa oddelili na jar 2010. Od svojho vzniku skupina už absolvovala množstvo verejných i komerčných vystúpení na Slovensku i v zahraničí a objavila sa v médiách (TV Markíza, STV, TV Trenčín...).

      Základ repertoáru skupiny tvoria skupinové i sólové tance v klasickom orientálnom štýle, tiež folklórne  či moderné formy orientálneho tanca. Tieto tance spestrujú akcie najrôznejšieho charakteru, od malých rodinných osláv, cez väčšie firmené akcie, až po plesy, konferencie, či verejné kultúrne podujatia.

      Nakoľko mnohé z členiek skupiny majú základy aj v iných tanečných štýloch ako latinskoamerické tance, flamenco, africký tanec, balet, folklór, venujú sa aj prieniku rôznych štýlov s orientálnym tancom. Hľadajú tiež nové inšpirácie v tancoch cigánskych, indických, perzskom, či modernom scénickom tanci, aby tak mohli svoje pódiové vystúpenia obohatiť o ďalšie rozmery.

     Skupinu vedie Eva Chupáčová - Farisa, ktorá sa s orientálnym tancom prvýkrát stretla v roku 1999 a prešla výučbou cca 40-tich zahraničných lektorov. Počas účinkovania v skupine Džamál pôsobila ako jedna z dvoch organizačných a umeleckých vedúcich, vytvorila pre skupinu množstvo choreografií a výrazne ovplyvnila celkovú úroveň skupiny a jednotlivých tanečníc. Je zakladateľkou a hlavnou organizátorkou orientálneho festivalu Raks Fatima, ktorý sa uskutočnil v Trenčíne v roku 2011 už po šiestykrát.

     Farisa, tak ako aj ostatné členky skupiny, svoje poznatky neustále dopĺňajú na tanečných workshopoch, venujú sa tiež výučbe orientálneho tanca i ďalších tanečných štýlov. V septembri 2010 tri členky skupiny úspešne absolvovali ročný lektorský kurz a stali sa tak diplomovanými lektorkami orientálneho tanca.

Na medzinárodnom festivale orientálneho tanca LIPTOV ORIENT FESTIVAL 2010 sme získali nasledujúce ocenenie: 

2 miesto v kategórií KLASICKÝ ORIENTÁLNY TANEC

V roku 2011 sme vybojovali na tejto súťaži:

1 miesto profesionáli kategória team ARABSKÝ FÓLKLÓR
2 miesto profesionáli kategória team KLASICKÝ ORIENTÁLNY TANEC

v roku 2012 dokonca 4 medaily:

1 miesto profesionáli kategória team TRIBAL ŠTÝL
2 miesto profesionáli kategória team KLASICKÝ ORIENTÁLNY TANEC
1 miesto profesionáli kategória sólo TRIBAL ŠTÝL-
tanečnica Shamseh
1 miesto profesionáli kategória duo ARABSKÝ FOLKLÓR - tanečnice Yasira+Alimah

a v roku 2014

1 miesto profesionáli kategória team ARABSKÝ FOLKLÓR - v spolupráci so skupinou Shams, Piešťany

Úspechy na súťaži LET´S DANCE PRAGUE INTERNATIONAL FESTIVAL v roku 2012:

3. miesto profesionáli kategória sólo TRIBAL ŠTÝL - tanečnica Shamseh

a v roku 2013:

1. miesto profesionáli kategória team ARABSKÝ FOLKLÓR


     Prečo Ishtar?
      Ishtar je mezopotámska bohyňa plodnosti, lásky, ale aj vojny. Viaže sa najmä k Babylónii. Dôvodom tohto názvu nie je ani tak Ishtar samotná, ako fascinujúce obdobie dejín ľudstva na fascinujúcom území.

     Mezopotámia sa pokladá za kolísku ľudskej civilizácie. Názov Mezopotámia sa tradične používa najmä pre obdobie asi 10 000 pred Kr. (prvé sídla) až 651 po Kr. (dobytie Arabmi). Mezopotámia (medziriečie) znamená v širšom zmysle územia, ktoré približne zodpovedá územiu medzi Kaukazom, pohorím Zagros, Perzským zálivom a Arabskou púšťou (zhruba Irak a časť Sýrie).

     Nechceme vás zaťažovať dejepisnými a zemepisnými faktami, ktoré na prvý pohľad s tancom ani nesúvisia. Avšak jeden fakt je nesporný: tanec patrí k ľudstvu už najmenej niekoľko tisícročí a jeho vývoj a kultivovanie vždy úzko súviseli s vývojom civilizácie ako takej - jej hospodárstva a ďalšej hmotnej i nehmotnej kultúry. Kto nevie o čom je reč a chce vedieť viac, odporúčame začať napríklad Vojtechom Zamarovským. Kniha s názvom "Na začiatku bol Sumer" sa číta ako po masle. (Sumeri svojim príchodom do Mezopotámie spôsobili kultúrny zlom, pravdepodobne ako prví vymysleli písmo, dochovali sa záznamy aj o tom, ako sa tancovalo z náboženských dôvodov.) 
Ico_facebook
1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28 slide