Janette

Janette sa začala venovať tanečnému umeniu už v rannom veku, kedy absolvovala baletnú prípravu. 5 ďalších rokov zasvätila spoločenskému tancu. Neskôr plynule prešla k ďalšiemu tanečnému štýlu – scénický tanec v skupine Bralem. Postupne sa 2 roky zdokonaľovala vo flamencu a nakoniec ju v roku 2005 oslovil orientálny tanec, ktorému zostala verná dodnes. V roku 2010 získala certifikát Lektorky orientálnych tancov v štúdiu Bellydance NIL u diplomovanej lektorky Najly. K jej najobľúbenejším štýlom orientálneho tanca patrí araboflamenco a ATS (tzv. american tribal style). 
Absolvovala workshopy u svetoznámych tanečníkov: Osama Mimi Farag (Egypt), Azad Kaan (Turecko), Najla (SK), Katka Krejčová (CZ), Delila (CZ), Sheyla (CZ), Lila Devi (SK), Bri Hurley (USA), Rena Milgrom (CZ), Sharon Kihara (USA), Vendulka Uhyrková (CZ), Líza Vegrová (CZ), Zaghareet (SK), Líza Vegrová (CZ), Libuška Bachratá (SK), Farisa (SK), Lenka Badriyah Zychová (CZ).
Ico_facebook
1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28 slide