Imani

V detstve získala pohybové základy na hodinách gymnastiky, na vysokej škole sa venovala súčasnému „scénickému“ tancu i slovenskému folklóru. S orientálnym tancom prišla prvýkrát do kontaktu v roku 2000 pod vedením Farisy, a pri ňom s nadšením zostala až doteraz. Intenzívne sa venovala aj štúdiu afrického tanca a rytmov. Blízky je jej tiež perzský tanec, tribal a tance Balkánu. Vo svojom tanečnom prejave kladie dôraz na vyjadrenie emócii, individuálne podanie a komunikáciu s divákom. 

Absolvovala semináre u tanečníkov: Anasma (USA), Sharon Kihara (USA), Sashar Zarif (Azerbajdžan), Mohamed Bangoura (Guinea), Eliane Bangoura (Senegal), Anani Sanouvi (Togo), Bri Hurley (USA), Shereen (CZ), Rena Milgrom (CZ), Katka Krejčová (CZ), Vendulka Uhýrková (CZ), Líza Vegrová (CZ), Zaghareet (SK), Farisa (SK), Najla (SK), Libuška Bachratá (SK), Lenka Badriyah Zychová (CZ), Colleena Shakti (USA), Raki (India).
Ico_facebook
1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28 slide